Divadelné hry

„Divadelné hry sú súčasťou môjho umeleckého života. Niekedy mám pocit, že sú rozhodujúcou časťou a to z jednoduchého dôvodu – dokážu absorbovať a oživiť námety, ktoré nedozreli do románovej podoby. A tak dramatickým textom ďakujem za to, že dobré námety a príbehy
neskončia v onom, povestnom šuplíku.“

Pre jednoduchosť uvádzam zoznam dramatických textov, ktoré uzreli svetlo sveta, niektoré dokonca zviditeľnili svojho autora ocenením v rôznych súťažiach. Kompletné texty je možné si vyžiadať v mojej divadelnej agentúre: DILIA cz.

Zoznam dramatických textov

  • Hviezdy a hviezdičky*
  • Križovatky
  • Autista*
  • Notabene
  • Austrálčan*
  • ON a ON
  • Posledný výstup**
  • Letný dotyk Amora
  • NIE povedala
  • Bradavky ako Kriváň

* ocenené hry
** súčasť publikácie Divadelného ústavu